KUĆNA NEGA STARIH LICA

Profesionalno i stručno pružamo uslugu pomoći i nege u kući

064 – 4 – 572 – 572

Kućna nega starih lica

Kućna nega starih lica podrazumeva više oblika nege u zavisnosti od potreba.

Bilo da se osoba otežano kreće ili je potpuno nepokretna, potrebna joj je posebna vrsta nege i pomoći.

Kućna nega starih lica – usluge

Kućna nega starih lica – Naša usluga pomoći u kući namenjena je starijim osobama i osobama sa invaliditetom koje žive same a nisu više u stanju obaviti osnovne, svakodnevne radnje u svom domu.


  • Nega nepokretnih lica
  • Pomoć pri kretanju i korišćenju ortopedskih pomagala
  • Nega osoba sa demencijom
  • Nabavka lekova i kontrola redovnog uzimanja terapije
  • Sanitetski prevoz uz pratnju medicinskog osoblja
  • Palijativno zbrinjavanje

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE POZOVITE NAS! 00-24

064 4 572 572

Uslugama pomoći u kući ublažavamo probleme uzrokovanih bolešću i visokom životnom dobi, omogućavamo korisnicima dostojan i siguran boravak u vlastitom domu.

Obratite nam se u bilo kom trenutku ako Vam je potrebna kućna nega starih lica. Naše stručno osoblje ima veliko znanje stečeno dugogodišnjim iskustvom u radu.

Kućna nega starih lica

Profesionalno i stručno pružamo uslugu pomoći i nege u kući starijim osobama, osobama sa invaliditetom i svima kojima je takav oblik pomoći potreban.

Profesionalno i stručno pružamo uslugu pomoći i njege u kući starijim osobama, osobama sa invaliditetom i svima kojima je takav oblik pomoći potreban.

Usluge koje pružamo su prilagođene potrebama naših korisnika, bilo da se radi o pokretnim, polupokretnim ili nepokretnim osobama.

Nega se razlikuje od potreba svakog pojedinca: održavanje lične higijene, presvlačenje, hranjenje, previjanje i prevencija dekubitusa, kontrola pri uzimanju propisane terapije, merenje krvnog pritiska, šećera u krvi.

Naše osoblje pruža vrhunsku medicinsku negu i istovremeno osigurava udobnost i sigurnost svakog pacijenta i članova njegove porodice.

Kompanija je stvorena na vrednostima profesionalne i lične nege zajedno sa održavanjem sigurnosti i zadovoljstva pacijenta.

U svako doba imate na raspolaganju kontakt osobu za pomoć u teškim situacijama i hitnim slučajevima.

Prednosti kućne nege starih lica

Usluge kućne nege pružamo individualnim pristupom svakoj osobi i cilj nam je da stvorimo duboku vezu između klijenta i davaoca kućne nege. Korisnicima naših usluga možemo osigurati pomoć i negu u kući za zadovoljavanje pojedinih potreba koje mu, zbog današnjeg savremenog načina života, ne mogu u svakom trenutku pružiti članovi njegove porodice.

Odlazak starih lica u starački dom može često predstavljati veliki stres zbog promene kompletnog okruženja, susretom sa nepoznatim licima, gubitkom kontakta sa prijateljima i osobama sa kojima se staro lice svakodnevno susretalo.

Kućna nega starih lica ne stvara ovakve nagle promene u svakodnevnom životu. Osoba ostaje u svom domu i poznatom okruženju i u isto vreme dobija sve neophodne medicinske usluge u cilju poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja.


Prevoz pacijenata vršimo od kreveta do kreveta

Naša kompanija je posvećena pružanju sigurnog medicinskog transporta pacijenata 24 sata na dan, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini.

Kompanija je stvorena na vrednostima profesionalne i lične nege zajedno sa održavanjem sigurnosti i zadovoljstva pacijenta.


PREVOZ DO BOLNICE - IZ BOLNICE
Stručna ekipa je uvek sa Vama

Transport od kreveta do kreveta u najsavremenijim vozilima. Po dogovoru čekamo završetak pregleda i vraćanje pacijenta na adresu.

PREVOZ NA LEKARSKU KOMISIJU
Stručna ekipa je uvek sa Vama

Transport od kreveta do kreveta u najsavremenijim vozilima. Po dogovoru čekamo završetak pregleda i vraćanje pacijenta na adresu.

PREVOZ DO LEČILIŠTA - BANJE
Stručna ekipa je uvek sa Vama

Transport od kreveta do kreveta u najsavremenijim vozilima. Medicinska sestra i lekar specijalista po pozivu.
Radno vreme 24/7.


PREVOZ NA LEKARSKE KONTROLE
Stručna ekipa je uvek sa Vama

Transport od kreveta do kreveta u najsavremenijim vozilima. Po dogovoru čekamo završetak pregleda i vraćanje pacijenta na adresu.

PREVOZ DO AERODROMA I SA AERODROMA
Stručna ekipa je uvek sa Vama

Transport od kreveta do kreveta u najsavremenijim vozilima. Medicinska sestra i lekar specijalista po pozivu. Radno vreme 24/7.

OBEZBEĐENJE MANIFESTACIJA I DOGAĐAJA
Stručna ekipa je uvek sa Vama

Iznajmljivanje sanitetskih vozila sa kompletnom sanitetskom opremom u svrhe obezbeđivanja raznih manifestacija i događaja.


PREVOZ PACIJENATA SA MEDICINSKOM PRATNJOM


Ukoliko niste u mogućnosti da budete uz pacijenta kao pratnja ili ste sprečeni da dođete na mesto ili ustanovu gde se pacijent nalazi, kompletan transport i zbrinjavanje pacijenta naša ekipa obaviće sama sigurno i bezbedno.

U zavisnosti od prirode bolesti pacijenta ili na zahtev, obezbeđujemo medicinsku pratnju pacijenta sa lekarom opšte prakse ili doktorom određene specijalnosti.

Ukoliko nije neophodno prisustvo doktora, u pratnji pacijenta obezbeđujemo medicinske tehničare.

Po dogovoru čekamo završetak pregleda i vraćanje pacijenta na adresu.

Međunarodni prevoz pacijenata


Od trenutka poziva iz Beograda, stizemo za max 20 min!


Copyright 2019 | All Rights Reserved | MPL Agency