Kućna nega starih nepokretnih lica

Kućna nega starih nepokretnih lica

Kućna nega starih nepokretnih lica je često najbolji izbor kod ljudi koji su zašli u treće doba.

Svako životno doba prate određene promene u organizmu. Nažalost, starenje karakteriše postepeno smanjenje funkcija svih organa. Istovremeno, povećava se vezivno u odnosu na kolageno tkivo, te se smanjuje elasticitet u krvnim sudovima i zglobovima. Kao posledica ove promene dolazi do smanjena pokretljivosti starijih ljudi.

Na vitalost utiču i brojne bolesti. Demencija, artritis, osteoporoza, Parkinsonova bolest, Alchajmerova bolest, moždani udar, prelom kuka samo su neki od njih koje mogu da dovedu do otežanog kretanja, pa i do potpune nepokretnosti.

Gubitak nezavisnosti ne pogađa samo stare, već čitavu porodicu. Svakodnevne aktivnosti, poput lične higijene, nabavke namirnica, pa i penjanja uz stepenice, koje su nekada bile jednostavne, sada zahtevaju sasvim novu rutinu. Iako deca pokušavaju da organizuju dan kako bi pomogli svojim starim, nepokretnim roditeljima, ne poseduju znanje i iskustvo za to, te u jednom trenutku profesionalna pomoć postoje neminovnost.

Medicinski nadzor

Kućna nega starih nepokretnih lica, pre svega, obuhvata medicinske usluge. Tu spadaju redovne kontrole zdravstvenog stanja, tj. merenje pritiska, temperature i nivoa šećera u krvi, kao i davanje terapije za hronične bolesti.

Ukoliko je potrebno vrši se i davanje injekcija i infuzija po nalogu lekara. Zatim, nega kolostoma, zamena diska stome, plasiranje ili zamena urinarnih katetera, terapija rana nakon otpusta iz bolnice…

Urinarna inkontinencija i opstipacija su česte posledice nepokretnosti kod starih ljudi, te kućna nega mora da ublaži njihove simptome kako bi se zadržao kvalitet života. Takođe, važnu ulogu ima i fizikalna terapija koja blagotvorno deluje ne samo na lokomotorni sistem, već i na mentalno zdravlje starijih.

S obzirom da su u pitanju nepokretna lica odlazak kod lekara je pravi izazov za njih. Zbog toga kućna nega obuhvata i sanitetski prevoz specijalizovanim vozilima koja su u potpunosti prilagođana ovoj vrsti transporta, tako da je zagarantovana udobnost i bezbednost.

Kućna nega starih nepokretnih lica sprečava pojavu dekubitusa

Ozbiljan problem nepokretnih ljudi jeste dekubitis. U pitanju su hronične, duboke rane koje su izazvane konstantnim pritiskom na određeni deo tela usled dugotrajnog leženja ili sedenja u istom položaju. Obično se javljaju na potiljku, ramenima, lopaticama, laktovima, kolenima, člancima i petama. Vremenom, nastaju teška oštećenja kože i tkiva, pa čak i smrtni ishod.

Kućna nega starih nepokretnih lica

Srećom, pravilna kućna nega starih nepokretnih lica može da spreči nastanak ovakvih rana. Pored dobre lične higijene i česte promene posteljine, poželjno je i korišćenje antidekubitalnog dušeka kako bi se težina tela ravnomerno rasporedila.

Ukoliko se dekubitus već pojavio medicinsko osoblje i negovatelji su obučeni za davanje adekvatne terapije i pravilno previjanja rana.

Lična higijena i ishrana

Održavanje lične higijene je ključno kod nepokretnih osoba. Svima je više ili manje potrebna pomoć oko oblačenja, kupanja, češljanja, ali i pri upotrebi ortopedskih pomagala, dok je kod onih koji nose pelene neophodna i redovna promena sa posebnom pažnjom na higijenu intimne regije.

Pomoć u ishrani je još jedan važan deo kućne nege. Redovni, balansirani obroci su osnova očuvanja zdravlja. Ujedno, bitan faktor u sprečavanju opstipacije i jačanju već narušenog imuniteta.

Safe Medic u svom timu ima stručne medicinske sestre i negovateljice obučene za pružanju nege nepokretnih lica. Brižan pristup, posvećenost i višegodišnje iskustvo podigli su kvaltet naših usluga na najviši nivo što potvrđuju i brojni zadovoljni klijenti.

 

 

SHARE IT: