• office@sanitetski-prevoz.rs
  • Radimo 00-24h

Brza usluga 00-24h

Dolazimo odmah po pozivu

Profesionalna usluga

Višegodišnje iskustvo u poslu

Srbija i Evropa

Prevoz na željenu lokaciju
Pozovite odmah: +381 64 4 572 572

Nega starih lica u kućnim uslovima

Nega starih lica u kućnim uslovima

Nega starih lica u kućnim uslovima podrazumeva mnogo različitih oblika nege. Ono što je zajedničko svim oblicima kućne nege starih lica jeste činjenica da te osobe više, nažalost, nisu u mogućnosti da se staraju o sebi. Tada postaje neophodna profesionalna i stručna pomoć.

U zavisnosti od toga da li se starija osoba teže kreće ili je njeno kretanje u potpunosti onemogućeno, kao i od toga da li osoba boluje od određene bolesti, primenjuje se posebna vrsta nege.

Nega starih lica u kućnim uslovima je ponekad najbolje rešenje, jer se većina ljudi upravo u svom domu oseća najsigurnije. Ipak, kako bi se pored sigurnosti obezbedila i adekvatna medicinska pomoć, pribegava se vrstama kućnog lečenja i negovanja starih lica.

U narednim redovima otkrivamo vam šta sve podrazumeva kućna nega starih lica koju pruža naš tim.

Nega starih lica u kućnim uslovima – Održavanje lične higijene i previjanje

Kada se spomene nega starih lica u kućnim uslovima, većina osoba pomisliće upravo na održavanje lične higijene i previjanje rana.

Ukoliko je stara osoba pokretna ili polupokretna, održavanje lične higijene je daleko jednostavnije. Klasični rituali koje svaka osoba primenjuje svakodnevno su tuširanje, umivanje, pranje kose, održavanje oralne higijene i slično. Uz stručnu pomoć, starim licima omogućava se održavanje dobre higijene tela.

Nega starih lica u kućnim uslovima

Nije redak slučaj da se stara osoba kojoj je neophodna pomoć prilikom održavanja higijene susreće sa osećajem srama. Navike koje su do sada mogli da održavaju sami, sada više nisu moguće. Sa psihološke strane, ovo može biti veoma teška prepreka preko koje je neophodno preći. Ljubaznost, profesionalnost i stručnost davaoca kućne nege tada igra ključnu ulogu u stvaranju duboke veze sa korisnikom usluga. Jedino na taj način moguće je prevazići osećaj srama i prihvatiti usluge koje se pružaju u udobnosti doma.

Kućna nega starih lica podrazumeva i previjanje rana. Kada se radi o starom licu koje je nepokretno, česta situacija do koje može doći jeste pojava dekubitnih rana. Ove rane stvaraju se usled dugoročnog ležanja ili sedenja. Iz tog razloga najčešće se javljaju kod slabo pokretnih ili nepokretnih osoba starijeg uzrasta. Ukoliko se staro lice odluči za primanje kućne nege, mogućnost za stvaranje dekubitnih rana daleko je manja. Davaoc usluga kućne nege postaraće se da primalac pomoći redovno menja položaj tela, kako do toga ne bi došlo. Ipak, ako je do dekubitnih rana već došlo, stručna osoba pružiće pomoć u njihovom previjanju. Ukoliko se osobi ne pruži na vreme adekvatna pomoć, do pogoršavanja dekubita dolazi brzo. To je još jedan razlog više da se odlučite za usluge kućne nege starih lica.

Nega starih lica u kućnim uslovima podrazumeva i sprovođenje redovne terapije

Kućna nega starih lica podrazumeva i nabavku lekova, osobama koje nisu u mogućnosti da to obave same. Osoba koja vodi računa o starom licu, učiniće to umesto njega, svaki put kada za to postoji potreba.

Kako bi se određena terapija pravilno sprovodila, medicinska sestra ili druga osoba koja je davaoc usluga kućne nege nadgledaće i ovaj aspekt. Ona će se postarati da staro lice redovno i tačno uzima svoju terapiju.

Kod starih osoba sa demencijom ili nekim drugim oboljenjem ovog tipa, ovo je od presudne važnosti. Stara lica često nisu u stanju sama da doziraju svoje lekove i pravilno uzimaju terapiju. Nažalost, ovo može dovesti do predoziranja određenim lekom i posledica koje mogu biti hitna medicinska stanja. Ukoliko se odlučite za kućnu negu starih lica, do ovog problema ne može doći.

Kućna nega starih osoba podrazumeva i sanitetski prevoz uz medicinsku pratnju

Prevoz pacijenata i starih lica do zdravstvene ustanove takođe spada u usluge kućne nege.

Nega starih lica u kućnim uslovima

Korisnicima naših usluga omogućen je prevoz do lečilišta, banje, kao i prevoz na zakazane kontrolne preglede ili operativne zahvate. Važno je naglasiti da je starim licima na raspolaganju i medicinska pratnja. Uz njih se sve vreme nalazi doktor ili medicinski tehničar, u zavisnosti od tipa oboljenja osobe kojoj je neophodan prevoz.

Sanitetski prevoz je daleko najsigurniji prevoz starih osoba sa određenim invaliditetom, jer su ova vozila opremljena tako da pružaju udobnost tokom puta.

Ukoliko vam je neophodna usluga nege starih lica, u svakom trenutku nas možete kontaktirati!