Osteoporoza

Osteoporoza

Osteoporoza je relativno česta bolest i od nje pati od 8-10% ukupnog svetskog stanovništva. Ako bismo hteli da je ukratko definišemo, onda ćemo reći da se radi o metaboličkoj bolesti kostiju, koja ima progresivan tok.

Šta karakteriše osteoporozu?

Kod osteoporoze dolazi do smanjenja mase, tj. mineralne gustine kostiju, oštećuje se njihova struktura, što dovodi i do smanjivanja čvrstoće, pa kosti postaju lako lomljive, što sve znači rizik od raznih preloma.

Osteoporoza – Koji su simptomi?

Postoje osnovna četiri simptoma koji karakterišu osteoporozu i to su: pogrbljenost, gubitak na visini više od 4 cm, bolovi koje pacijent oseća u predelu mišića, zglobova, kostiju, i na kraju, sam prelom kosti.

Od čega zavisi čvrstina i zdravlje kostiju?

Pre svega, bitno je kako su kosti izgrađene u detinjstvu i u mladosti. To bi značilo da najvažniju ulogu ima ishrana u periodu kada se dete razvija i raste, a to bi dalje značilo dovoljan unos kalcijuma i vitamina D, a isto tako je bitno i umereno sunčanje, bavljenje sportom, fizička aktivnost…

Osteoporoza

Kako da sačuvamo čvrstinu naših kostiju?

Zapravo, recept za zdrave kosti je jednostavan – sve što smo naveli a važi za detinjstvo, trebalo bi primenjivati i u odraslom dobu. Ipak, žene su ugroženije od muškaraca, i to iz razloga što se nakon menopauze smanjuje lučenje hormona estrogena koji imaju zaštitno dejstvo za kosti.

Koji su faktori rizika za nastanak osteoporoze?

To su, pre svega, godine starosti – što je čovek stariji, to je veća mogućnost da oboli od ove bolesti, a kao što smo naveli, bitan je i pol. Genetske predispozicije, rana menopauza, mala telesna masa i nežna telesna građa, kao i ishrana koja je siromašna vitaminom D i kalcijumom, takođe predstavljaju glavne faktore rizika.

Pored navedenog, do osteoporoze može da dovede nedovoljno fizičke aktivnosti ili potpuno odsustvo iste, kao i dugotrajna nepokretnost i imobilizacija, konzumiranje alkohola i cigareta, hronične bolesti bubrega, uzimanje lekova kao što su kortikosteroidi, hormoni, lekovi protiv epilepsije…

Okidači za osteoporozu mogu biti i poremećaji funkcije štitne i paraštitne žlezde, kao i nasledni faktori.

Kako se dijagnostikuje osteoporoza?

Pre svega, postrebno je izmeriti koštanu mineralnu gustinu, i to se radi DEXA metodom. U svetu, i kod nas, ova metoda predstavlja zlatni standard kod ranog otkrivanja bolesti kostiju.

Potrebno je da se podrvrgnete testiranju ukoliko imate neke od navedenih faktora rizika, a posebno ako ste osoba ženskog pola koja je ušla u menopauzu pre 45. godine života, kao i ako ste u postmenopauzi sa prelomom; potrebno je da se pregledaju i muškarci stariji od 70 godina, kod kojih postoji klinička sumnja na osteoporozu.

Kako se leči osteoporoza?

Od lekova, koriste se bisfosfonati, jer oni usporavaju razgrađivanje koštane mase i njen gubitak. Takođe, upotrebljavaju se preparati sa vitaminom D i kalcijumom, kao i kalcitonin (hormon štitne žlezde) i paratiroidni hormon (hormon paraštitne žlezde). Učinkovita je i biološka terapija.

Kojim lekarima bi se trebalo obratiti kod sumnje na osteoporozu?

Ako mislite da imate ovu bolest, neophodno je da posetite reumatologa, fizijatra, i nutricionistu.

Potrebno je imati na umu da je osteoporoza bolest koja dugo ne daje nikakve simptome, sve dok ne dođe do preloma kosti, tako da se pacijenti često tek tada prvi put podvrgnu dijagnostici.

SHARE IT: