Patronažne usluge u Beogradu – Prednosti patronažnih usluga

Patronažne usluge u Beogradu – Prednosti patronažnih usluga

Patronažne usluge u Beogradu predstavljaju primenu koncepta primarne zdravstvene zaštite na terenu i to u porodici i u lokalnoj zajednici.

Patronažne usluge u Beogradu imaju dugu tradiciju

U davna vremena postojala je praksa lečenja u kućnim uslovima. Prvi automobili bili su stvar luksuza koje su retki mogli da priušte. Čak je i održavanje konja i kočija bilo skupo, te je bilo sasvim normalno da umesto odlaska u bolnicu neko iz porodice lično pozove medicinsko osoblje. Pronalazak telefona olakšao je pozivanje. Ne samo da je drastično smanjeno vreme čekanja na lekarsku pomoć, već je i medicinskim radnicima omogućeno brže delovanje, što je bilo posebno značajno u kritičnim situacijama.

Nakon Drugog svetskog rata pojavila se služba Hitne pomoći, te su pozive na kućnu adresu zamenili odlasci pacijenata u specijalizovane ordinacije koje su bile opremljene potrebnom medicinskom opremom.

Patronažne usluge u Beogradu

Međutim, obim patronažnih usluga nije opao. Zahvaljujući razvoju tehnike i tehnologije obezbeđena je mobilna visokotehnološka oprema tako da je pružanje medicinske pomoći u kućnim uslovima podignuto na viši nivo. Brz način života, nedostatak slobodnog vremena za odlazak u zdravstvene ustanove, kao i pandemija koju je izazvao korona virus, doprineli su da patronažne usluge u Beogradu budu sve traženije od strane pacijenata različite starosne dobi. Procenjuje se da one danas obuhvataju oko 40 odsto medicinskih usluga.

Patronažne usluge u Beogradu odvijaju se na više nivoa

Pored standardnih medicinskih tretmana i kućne nege bolesnih patronažne usluge obuhvataju niz preventivnih mera kako bi se sačuvalo i unapredilo zdravlje, ali i otklonili rizici za nastanak bolesti ili komplikacije kod već postojećih hroničnih oboljenja.

Prilikom kućne posete patronažna sestra ima priliku da upozna čitavu porodicu i njihove uslove života. Zbog toga čini značajnu vezu pacijenata ne samo sa višim zdravstvenim sistemom, već i sa sistemom socijalne zaštite, drugim službama u lokalnoj zajednici, kao i udruženjima bolesnika, humanitarnim organizacijama…

Patronažne usluge u Beogradu

Uz maksimalno učešće, uvažavanje pacijenata i prepoznavanje njihovih potreba, a u cilju obezbeđivanja normalnog života patronažne usluge u Beogradu podrazumevanju i pružanje informacija i edukaciju. Ovaj segment je naročito značajan kada je u pitanju kućna nega starih nepokretnih lica. Podsticanje na usvajanje novih zdravih navika, pomoć u prilagođavanju na novonastale situacije pa i motivacija i podrška u teškim trenucima učiniće život kvalitetnijim ne samo pacijentima, već i njihovim porodicama.

Patronažne usluge u Beogradu namenjene su svim starosnim grupama

Iako mnogi patrožne sestre vezuju za posetu porodiljama, zapravo njihova delatnost je mnogo šira.

Kućne posete obučenih medicinskih radnika su važne za stare ljude. Pri čemu usluge obuhvataju redovno praćenje zdravstvenog stanja, pomoć pri higijeni i ishrani, nabavku lekova. Ukoliko osoba ima problema sa kretanjem neophodna je i pomoć pri kretanju i korišćenju ortopedskih pomagala. Dok oni koji pate od demencije i Alchajmerove bolesti zahtevaju dodatnu kućnu negu.

Patronažne usluge u Beogradu

Patronažne usluge predstavljaju i negu bolesnih lica. Pored kontrole zdravlja i davanje propisane terapije one uključuju i negu nakon otpusta iz bolnice, plasiranje ili zamenu urinarnih katetera, negu kolostoma i zamenu diska stome, davanje injekcija kod kuće, kao i davanje infuzije. Ukoliko je potrebno vrše se dodatni specijalistički pregledi lekara za koje je obezbeđen sanitetski prevoz.

Safe Medic u svom timu ima stručne patronažne sestre pune razumevanja i strpljenja za svakog pacijenta. Pozovite nas i uverite se sami u kvalitet usluga koje pružamo.

 

SHARE IT: