Kućna nega nepokretnih Beograd

Kućna nega nepokretnih Beograd

Kućna nega nepokretnih Beograd je najbolje rešenje za čitavu porodicu. Većina ljudi ne razmišlja o kućnoj nezi voljene osobe dok se ne dogodi veliki događaj, poput pada, moždanog udara ili neke druge ozbiljne povrede ili teške bolesti koja uzrokuje privremenu...

Continue reading →

Prevoz osoba sa invaliditetom

Prevoz osoba sa invaliditetom

Prevoz osoba sa invaliditetom predstavlja specifični vid transporta koji zahteva ne samo posebnu opremu, već i znanje i iskustvo osoblja. Zvanična definicija, koju je dala Svetska zdravstvena organizacija, objašanjava invaliditet kao “svako ograničenje ili nedostatak sposobnosti (izazvanih oštećenjem) za obavljanje...

Continue reading →

Šta obuhvata kućna nega bolesnih?

Šta obuhvata kućna nega bolesnih?

Kućna nega bolesnih nije nimalo jednostavna. Gotovo da ne postoji odrasla osoba na svetu koja se ne bori sa nedostatkom slobodnog vremena. Brz životni tempo koji karakteriše savremeno doba nametnuo je svakodnevno balansiranje između privatnih i poslovnih obaveza. Ma koliko...

Continue reading →

Patronažne usluge u Beogradu – Prednosti patronažnih usluga

Patronažne usluge u Beogradu – Prednosti patronažnih usluga

Patronažne usluge u Beogradu predstavljaju primenu koncepta primarne zdravstvene zaštite na terenu i to u porodici i u lokalnoj zajednici. Patronažne usluge u Beogradu imaju dugu tradiciju U davna vremena postojala je praksa lečenja u kućnim uslovima. Prvi automobili bili su...

Continue reading →

Kućna nega starih nepokretnih lica

Kućna nega starih nepokretnih lica

Kućna nega starih nepokretnih lica je često najbolji izbor kod ljudi koji su zašli u treće doba. Svako životno doba prate određene promene u organizmu. Nažalost, starenje karakteriše postepeno smanjenje funkcija svih organa. Istovremeno, povećava se vezivno u odnosu na...

Continue reading →